Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Razvoj investicijskog plana Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Provedba projekta „Razvoj investicijskog plana Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“, kojeg je Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio u okviru IV komponente Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – Razvoj ljudskih potencijala, započela je 15. listopada 2012. godine. Provedba aktivnosti projekta završila je  15. kolovoza 2013. godine. Projekt je trajao 12 mjeseci, a ukupna vrijednost projekta bila je 195.000 eura.

Opći cilj projekta bio je podržati Hrvatski zavod za zapošljavanje u razvoju zalihe projektnih ideja za infrastrukturne projekte, a svrha je bila razviti strateške preduvjete za financiranje i provedbu infrastrukturnih projekata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projekt se sastojao od dvije komponente:

Komponenta 1. Razvoj idejnog rješenja za modernizaciju ureda HZZ-a na nacionalnoj i regionalnoj razini.

U okviru ove komponente, nakon analize poslovnih prostora HZZ-a, izvođač je razvio preporuke za unaprjeđenje poslovnih prostora te su se razvila idejna rješenja za uređenje poslovnih prostora HZZ-a. Kroz aktivnosti ove komponente razvilo se opće idejno rješenje za budući izgled poslovnih prostora HZZ-a te 9 zasebnih idejnih rješenja za velike, srednje i manje područne urede HZZ-a.

Komponenta 2. Razvoj Investicijske strategije HZZ-a

Kroz ovu komponentu provela se analiza postojeće infrastrukture HZZ-a. Na temelju provedene analize i konzultacija sa radnom skupinom, izvođač je razvio Investicijsku strategiju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koja obuhvaća analizu postojeće infrastrukture HZZ-a, infrastrukturne potrebe HZZ-a za razdoblje od 5 godina, ciljeve i rezultate koji se žele postići, aktivnosti koje će se provoditi, prijedlog upravljanja imovinom; listu prioritetnih ureda kojima je potrebna modernizacija, resurse te ostale relevantne teme definirane od strane Radne skupine.

Projekt je provodio konzorcij STTE.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.