Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

„Smartly – Zapošljivost pripadnika NEET-skupine u zelenom i digitalnom gospodarstvu“

Kratki opis projekta (operacije):

Erasmus+ projekt „Smartly – Zapošljivost pripadnika NEET-skupine u zelenom i digitalnom gospodarstvu“ provodi se u konzorciju s Maltom, Luksemburgom, Poljskom, Italijom, Ciprom i Francuskom od studenog 2021. s planiranim završetkom u prosincu 2023. Ciljana skupina projekta su pripadnici NEET-skupine te je cilj projekta podići razinu njihove zapošljivosti u zelenoj i digitalnoj ekonomiji. Projektni elementi (aktivnosti) uključuju analizu potreba, razvoj naprednog alata za profiliranje, razvoj trening-materijala za edukaciju ciljanih skupina u području zelene i digitalne ekonomije i testiranje alata za profiliranje na adekvatnoj populaciji u Hrvatskoj, Malti i Cipru. Testiranje u Hrvatskoj je predviđeno u prvom kvartalu 2023. Ukupna vrijednost projekta je 3.010.937,00 HRK, odnosno 399.965,00 EUR, a proračunski element koji se odnosi na Hrvatski zavod za zapošljavanje kao projektnog partnera iznosi 357.098,00 HRK (47.436,00 EUR).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije):

Cilj projekta je pozitivno utjecati na zapošljivost NEET-skupina u zelenom i digitalnom gospodarstvu kroz razvoj naprednog alata profiliranja i dizajn i provedbu edukacija u predmetnim područjima. Rezultati projekta uključuju pregled i analizu potreba za edukacijom, edukacijske materijale u zelenim i digitalnim poslovima, alat za profiliranje povezan s navedenim poslovima, međunarodne sastanke i diseminaciju saznanja stečenih tijekom provedbe projekta.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu:
euprojekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice:
Erasmus+ Europa

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.