Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Suradnja bez granica – Mađarsko-hrvatska stručna akademija za zapošljavanje

Naziv projekta: Suradnja bez granica – hrvatsko-mađarska stručna akademija za zapošljavanje

Naziv programa: IPA II – Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska

Nositelj: Regionalni zavod za zapošljavanje Južnog zadunavlja iz Pečuha

Partner(i): Regionalni zavod za zapošljavanje Sjevernog Zadunavlja iz Szombathely-a, HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Križevci, HZZ Područni ured Čakovec, HZZ Područni ured Vinkovci

Vrijednost: 189.272,22 EUR

Trajanje: 12 mjeseci

Ciljana skupina: Stručnjaci s područja tržišta rada, poslodavci, socijalni partneri

Cilj projekta

Ispitati moguća područja suradnje u prekograničnom području te priprema za slobodan protok radne snage kad Hrvatska uđe u EU.

Ključni rezultati projekta

1. Provedeno 9 radionica Stručne akademije na različite teme o tržištu rada u prekograničnom području.
2. Održana 3. Mađarsko-hrvatska konferencija o politici zapošljavanja u trajanju od dva dana za 80 sudionika.
3. Izrađena web stranica.
4. Izrađene 3 studije: Javni zavodi za zapošljavanje i tržište rada, Važnost ljudskih potencijala – Usklađivanje ponude i potražnje tržišta rada, Obilježja tržišta rada u prekograničnom području
5. Izrađen dvojezični priručnik s primjerima dobre prakse projekata zapošljavanja.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.