Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Učenje i rad

Naziv projekta: Učenje i rad

Naziv programa: IPA II – Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska

Nositelj: Regionalni zavod za zapošljavanje Južnog zadunavlja iz Pečuha

Partner(i): HZZ Područni ured Osijek, HZZ Područni ured Vukovar, HZZ Područni ured Bjelovar, Vijeće županije Baranja iz Pečuha

Vrijednost: 200.000,00 EUR

Trajanje:12 mjeseci

Ciljana skupina: Stručnjaci s područja tržišta rada, poslodavci, mlade osobe koje ulaze na tržište rada

Cilj projekta

Smanjiti jaz između ponude i potražnje na tržištu rada koji je nastao zbog pogrešnog odabira karijere, nedovoljne informiranosti o tržištu rada i nefleksibilnosti sustava strukovnog obrazovanja

Ključni rezultati projekta
1. Održane dvije konferencije gdje je javnosti predstavljen projekt i njegovi rezultati
2. Održano 5 radionica o profesionalnom usmjeravanju
3. Održano 8 „Dana karijera“ i tiskan promotivni materijali
4. Trening za mlade u nepovoljnom položaju u kampu u Balatonfenvas-u
5. Razmjena 40 učenika

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.