Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Unaprijeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba – program darovnica

Program dodjele bespovratnih sredstava Unapređenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba razvijen je unutar Prioriteta 1: Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada, te je osmišljen kao ciljani pristup za rješavanje slabosti i prijetnji vezanih za zapošljavanje posebne skupine visokoobrazovanih dugotrajno nezaposlenih osoba.     

Ova grant shema je bila u skladu s prioritetima Zajedničkog memoranduma o prioritetima politike zapošljavanja Republike Hrvatske (JAP - potpisan 28. svibnja 2008): privući i zadržati više ljudi u statusu zaposlenih, povećati ponudu radne snage i modernizirati sustav socijalne zaštite, pregledati i procijeniti postojeće programe za dugotrajno nezaposlene i osobe kojima prijeti dugotrajna nezaposlenost; razviti učinkovite političke strategije na tom području, osigurati prikladno osposobljavanje za nezaposlene i osobe kojima prijeti gubitak zaposlenja.

Opći cilj ovog poziva bio je podržati razvoj i provedbu aktivne politike tržišta rada.

Specifični cilj ovog poziva bio je povećati zapošljivost dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba kroz prilagođene usluge i mjere.

Ciljne skupine

  • dugotrajno nezaposlene visokoobrazovane osobe
  • nezaposlene visokoobrazovane osobe bez radnog iskustva
  • nezaposleni visokoobrazovani pripadnici nacionalnih manjina
  • nezaposlene visokoobrazovane osobe s prebivalištem u županijama s najvišom stopom nezaposlenosti

Grant sheme

Tema 1: Pružanje znanja, informacija i vještina za samozapošljavanje i pokretanja poslovne aktivnosti te podrške poslovanju u prvoj fazi.

  • Pružanje osnovne i specifične tehničke obuke kako bi se bolje opremlii visoko obrazovani, koji su iskazali interes i motivaciju za pokretanje vlastitog poslovanja u skladu s potrebama tržišta rada,
  • Pružanje informacija o pristupu pomoćnim fondovima često u suradnji s vladinim institucijama.
  • Nuđenje usluge poslovnog razvoja, kao što su inkubator objekata, uključujući pružanje uredskog prostora, mentorstvo i savjetovanje.

Tema 2: Pružanje znanja i vještina koje će povećati zapošljivost ciljanih skupina.

  • Poboljšanje tehničkih i soft vještina stečenih kroz formalni i neformalni sustav obrazovanja.
  • Uspostavljanje Poslovnih klubova (job clubs) za podršku ciljne skupine te im omogućiti umrežavanje.
  • Pružanje usluga profesionalnog usmjeravanja, poslovnog podudaranja i posredovanja. Ove usluge mogu se pružati u partnerstvu s lokalnim vlastima, obrazovnim ustanovama i javnim službama za zapošljavanje kako bi se povećao učinak i iskoristili resursi.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.