Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada

Naziv programa: Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., Europski socijalni fond

Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Trajanje: od 13.02.2015. do 14.02.2016. – 12 mjeseci

Vrijednost: 1.219.000,00 HRK (bez PDV-a), 1.523.750,00 HRK (s PDV-om)

EU udio u financiranju: 1.295.187,50 HRK

Kratki opis projekta (operacije):

Dana 13. veljače 2015. g. započela je provedba projekta „Vanjska evaluacija mjera aktivne politike tržišta rada“. Projekt se provodio u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.“, financiran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a ugovorena vrijednost iznosi 1.219.000,00 HRK bez PDV-a, odnosno 1.523.750,00 HRK s uračunatim PDV-om. Trajanje projekta je 12 mjeseci.

Projekt je proveden u okviru prioritetne osi 1 Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala Europskog socijalnog fonda 2007. – 2013. „Poboljšanje pristupa zapošljavanju i održivo uključivanje u tržište rada“, u sklopu Mjere 1.2.“ Podrška povećanju učinkovitosti i kvalitete javne službe za zapošljavanje“.

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije): 

Opći cilj projekta bio je unaprjeđenje uspješnosti, učinkovitosti, kvalitete i usmjerenosti usluga i zadovoljstva korisnika usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Specifični cilj projekta odnosio se na procjenu učinkovitosti mjera aktive politike zapošljavanja koje su provedene od 2010. do 2013. godine kao i iskustvo njihovih korisnika.
Kroz projekt procijenjena je uspješnost mjera, kao i učinak koji imaju na krajnje korisnike te odgovaraju li one stvarnim potrebama na tržištu rada.

Na temelju rezultata evaluacije, dane su opće preporuke te je zaključeno kako su mjere aktivne politike zapošljavanja dobre, no treba kontinuirano raditi njima. Također, naglašeno je kako je potrebno osigurati financijsku održivost mjera kako se ne bi dogodilo da se određeni programi ukidaju, te je potrebno objediniti mjere i ukinuti one za koje postoji slabi interes.

Projekt je u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje provodio Ipsos Puls d.o.o.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektuinfo@hzz.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.