Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Zadržavanje radnika u zaposlenosti – faza 2

Specifični cilj: 8.i.3 Očuvanje radnih mjesta, zadržavanje u zaposlenju radnika koji su proglašeni viškom te jačanje brzog ponovnog zapošljavanja osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom

Vrijednost: 31.600.000,00 HRK / 4.194.040,74 EUR

Trajanje: od 31.10.2018. do 30.10.2022.

Aktivnosti operacije uključuju intervenciju „Stalni sezonac“, a ova mjera za imala za cilj motivirati poslodavce na povećanje broja stalnih sezonskih radnika, osigurati bolje upravljanje ljudskim potencijalima u turizmu, zadržati u prihvatljivim okvirima prava radnika (sigurnost zaposlenja i naknadu u razdoblju kada ne rade) te rasteretiti HZZ rada s osobama koje imaju sigurno zaposlenje, a u evidenciju ulaze samo radi ostvarivanja prava. Stalni sezonac je bila mjera koja izravno adresira problematiku sezonskog zapošljavanja jer osobe koje obavljaju sezonske poslove jedan dio godine nemaju osiguranu plaću niti kontinuitet prijave na mirovinsko osiguranje. Ovom mjerom se nastojalo premostiti navedeno razdoblje i osigurati bolje upravljanje ljudskim potencijalima kod poslodavaca kojima poslovanje uvjetuje zapošljavanje sezonskog karaktera. Unutar aktivnosti HZZ se pokrivalo 100 % troška produženog osiguranja radnika za prva 3 mjeseca prestanka sezonskog rada te 50 % troškova osiguranja za sljedeća 3 mjeseca prestanka sezonskog rada dok je poslodavac u navedena 3 mjeseca pokrivao preostalih 50 % troškova. Nadalje, novčana pomoć se radniku isplaćivala za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70 % iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35 % za preostalo razdoblje.

Opći cilj operacije je bio očuvanje radnih mjesta radnika izloženih sezonskim varijacijama u zapošljavanju. Specifični cilj je bio osigurati ostanak u zaposlenosti radnika koji kontinuirano sezonski rade kod poslodavca sa sezonskim obilježjem poslovanja.

Poslodavci sa sezonskim obilježjem poslovanja (poslodavci koji tokom godine imaju periode smanjenog obima posla) te zaposlene osobe (osobe koje kontinuirano sezonski rade kod poslodavca sa sezonskim obilježjem poslovanja) kojima zbog sezonskih varijacija prijeti gubitak radnog mjesta.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.