Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Zadržavanje radnika u zaposlenosti

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Vrijednost: 66.555.000,00 HRK

EU udio u financiranju: 85% (56.571.750,00 HRK)

Trajanje: 05.11.2015. – 31.12.2018., produljenje do 31.12.2020.

Sve veći broj poslodavaca u Hrvatskoj suočava se s privremenim poteškoćama u poslovanju i periodom smanjenog obujma posla što dovodi do pojave viška i otpuštanja radnika. Očuvanje radnih mjesta nije uvijek moguće te su mnogi poslodavci prisiljeni na otpuštanje radnika u višku, kojima zbog njihovih specifičnih znanja i vještina vezanih uz poslove za kojima na tržištu ne postoji potražnja prijeti dugotrajna nezaposlenost. HZZ ima ključnu ulogu u provođenju intervencija na tržištu rada uz brzu reakciju i primjenu mjera za nezaposlene koje uključuju potpore za zapošljavanje, samozapošljavanje i potpore za obrazovanje nezaposlenih. Kroz ovu operaciju poslodavcima se osigurao pristup mjerama aktivne politika zapošljavanja, posebice zadržavanju radnika u zaposlenosti kroz mjeru „Stalni sezonac“, doprinijelo se razvoju fleksibilnih oblika rada te se omogućilo prevladavanje poslovnih poteškoća i nastavak pozitivnog poslovanja.

Opći cilj operacije bio je očuvati radna mjesta, zadržati u zaposlenosti radnike u djelatnostima obilježenima sezonskim varijacijama te poticati ponovnu integraciju na tržište rada osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom. Specifični ciljevi bili su osigurati ostanak u zaposlenosti radnika kojima prijeti gubitak radnog mjesta provedbom mjera aktivne politike zapošljavanja te pridonijeti bržem i ponovnom zapošljavanju osoba koje su postale nezaposlene nakon što su proglašene viškom.

Tijekom provedbe projekta u mjeru „Stalni sezonac“ uključeno je ukupno 3697 osoba uz ovjerene troškove od 51.776.360,37 kn.

Dodatni rezultati projekta su sljedeći:

CO05 - zaposleni, uključujući samozaposlene: 3697

CO07 - stariji od 54 godine: 462

CO09 - s osnovnim (ISCED 1) ili nižim srednjim obrazovanjem (ISCED 2): 449

CR03 - sudionici koji po okončanju programa stječu kvalifikaciju: 0

CR04 - sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 3617

CR07 - sudionici s poboljšanom situacijom na tržištu rada šest mjeseci po prestanku sudjelovanja: n/p

CR06 - sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, šest mjeseci po prestanku sudjelovanja: 3605

SO101 - branitelji i djeca smrtno stradalih, zatočenih, nestalih branitelja, invalida ili dragovoljaca branitelja: 199

SO104 - broj radnika u riziku od gubitka radnog mjesta i nezaposlenih osoba koji su izgubili posao kao višak, koji su primili potporu: 3697

SO105 - tvrtke u restrukturiranju koje su primile podršku HZZ mobilnih timova: 0

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr
Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZ: hzz@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.mjere.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.