Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Aktivni projekti

„Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Naziv fonda: Europski socijalni fond

Naziv operativnog programa: Učinkoviti ljudski potencijal 2014. - 2022.

Specifični cilj: Specifični cilj 9.i.1.: Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije

Naziv natječaja: „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“

Nositelj projekta: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Ukupna vrijednost projekta (operacije): 200.000.000,00 HRK

EU udio u financiranju projekta: 85% odnosno 170.000.000,00 HRK

Kratki opis projekta (operacije) - sažetak:

Poziv „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) predstavlja nastavak financiranja
aktivnosti zapošljavanja teže zapošljivih žena na poslovima pružanja potpore i podrške za starije i/ili
nemoćne osobe, aktivnosti koje su se kroz dosadašnju provedbu pokazale vrlo uspješnima i
nenadomjestivima u lokalnim zajednicama.

Ova operacija ima za cilj uključivanje teže zapošljivih / ranjivih skupina žena na tržište rada, što ujedno
podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj
dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu, posebice onih koji žive u
teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima.

Izniman interes za ove aktivnosti pokazuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
te neprofitne organizacije prepoznale u kojoj mjeri korištenje sredstava iz EU fondova može potaknuti i
ubrzati razvoj pojedinih lokalnih sredina. Žene svojim radom doprinose boljitku lokalnih zajednica, a
istovremeno se krajnjim korisnicima – starijim i/ili nemoćnim osobama omogućava njima nemjerljiv
osjećaj brige i skrbi.

Poziv se provodi u okviru Specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz
promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika
diskriminacije. Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
neprofitne organizacije. Prihvatljivi partneri koji su ujedno i obvezni partneri na projektu su područni
ured ili područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb. Ostali partneri
na projektu mogu biti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitna organizacija,
ustanova koja ima registriranu djelatnost pružanja usluga starijim i/ili nemoćnim osobama. Najmanji
iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu može iznositi 400.000,00 HRK, a
najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava može iznositi 1.500.000,00 HRK. Udio financiranja po
pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova, tj. prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati
sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Kao i u prethodne dvije faze, područne službe i uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sudjeluju u
okviru ovog Poziva kao obvezni partneri čija je zadaća da osiguravaju da su sudionice u projektnim aktivnostima pripadnice ciljane skupine te su u obvezi osigurati i dokaze o istome (samo u pogledu
statusa nezaposlenosti i obrazovnog statusa).

Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):

Opći cilj ove operacije je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih
skupina s naglaskom na slabije razvijena područja i područja s većom nezaposlenosti dok je specifični
cilj operacije osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena i žena s nižom i srednjom
razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, koje će ublažiti posljedice njihove
nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu
kvalitete života krajnjih korisnika.

S obzirom na vrlo dobra dosadašnja iskustva iz prijašnjih faza provedbe očekuje se da će i ova
operacija uroditi jednako dobrim rezultatima. Pozivom će se financirati provedba projekata u trajanju
do 8 mjeseci, a u okviru kojih će se zapošljavati žene na najviše 6 mjeseci. Predviđena je alokacija od
200 mil HRK kojom će se financirati zapošljavanje oko 4.000 žena koje će raditi na poslovima potpore,
podrške i brige za oko 24.000 krajnjih korisnika. Prepoznato je kako ovakav Poziv izravno pridonosi
višestrukim ciljevima ESF-a: zapošljavanju pripadnica ciljane skupine nezaposlenih žena s nižom i
srednjom razinom obrazovanja, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno
socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih i nemoćnih osoba.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: EUProjekti@hzz.hr
 

Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.hzz.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.