Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Žene na tržištu rada

Projekt Žene na tržištu rada je provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje u okviru programa Instrumenta pretpristupne pomoći IV. Komponente za razdoblje 2007. – 2009. Projekt je započeo sa provedbom u rujnu 2010., a završio je 12. ožujka 2012. Ukupna vrijednost projekta bila je 3.000.000 eura i sastojao se od dvije komponente; ugovor o uslugama: 1.000.000 eura, program darovnica: 2.000.000 eura)

Opći cilj projekta bio je povećati zapošljivost žena u nepovoljnom položaju i poduprijeti njihov ulazak na  tržište rada. Svrha projekta bila je podupirati razvoj učinkovitije politike tržišta rada kao preduvjeta socijalne uključenosti i pristupa tržištu rada žena u nepovoljnom položaju.

Svrha natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava bila je poticanje razvoja i provedba učinkovitijih mjera aktivne politike zapošljavanja i posebno osmišljenih metoda rada usmjerenih ka skupinama žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, poštujući principe rodno osviještene politike.

Rezultati

Razvijene mjere aktivne politike zapošljavanja, rodno osjetljive i prilagođene potrebama žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, te predstavljene na regionalnoj i nacionalnoj razini.Uveden novi pristup u pružanju usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i centara za socijalnu skrb ženama u nepovoljnom položaju.

1. Projekt (ugovor o uslugama) se sastojao od sljedećih komponenti:

Komponenta 1: Razvoj i promicanje mjera aktivne politike zapošljavanja za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Studija o položaju žena na tržištu rada bio je prvi rezultat u okviru I. komponente ovoga projekta. Studija je dala jasnu sliku o sudjelovanju žena i njihovim mogućnostima na tržištu rada. Glavne potrebe mnogih nezaposlenih žena, prepoznate u studiji, odnose se na sveobuhvatno i prilagođeno savjetovanje i profesionalno usmjeravanje koje ženama može omogućiti pristup nizu aktivnosti podrške i tako povećati njihovu zapošljivost. Te aktivnosti obuhvaćaju osposobljavanje, prekvalifikaciju i stjecanje radnog iskustva, uz stalnu podršku u traženju posla.

Održani su treninzi za zaposlenike državne uprave i predstavnike civilnog društva o provedbi rodno osviještene politike u sklopu politike tržišta rada, te je izrađen i Vodič za rodno osviještenu politiku.

U okviru ove komponente izrađen je i „Priručnik s primjerima dobre prakse u provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada“. Također je snimljen i kratki dokumentarni film o položaju žena na tržištu rada „Pronaći put“ s primjerima najbolje prakse iz dosada provedenih projekata u okviru programa darovnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Izvještaj Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja za žene u nepovoljnom položaju na tržištu rada  (2007.-2010.)  pokazao da za nezaposlene i neaktivne žene sudjelovanje u sadašnjim mjerama, programima i projektima ima pozitivan učinak. Izvještaj je dao detaljnu podlogu radnoj skupini za izradu novih mjera aktivne politike zapošljavanje. Prijedlog novih mjera bio je završen u veljači 2012.

Komponenta 2: Razvoj prilagođenih usluga za osjetljive skupine žena na tržištu rada koje će uvesti Hrvatski zavod za zapošljavanje i centri za socijalnu skrb

U okviru ove komponente osnovana je radna skupina koja se bavila razvojem novih metoda rada HZZ-a i centara za socijalnu skrb s nezaposlenim, ali radno sposobnim ženama u nepovoljnom položaju koje su bile korisnice usluga obiju institucija. Kako bi se taj rezultat ostvario, tijekom veljače 2012. godine održani su treninzi za trenere zaposlenika HZZ-a i CSS.

Projekt je provodio konzorcij predvođen tvrtkom WYG International Ltd. u suradnji s tvrtkom YTKO Ltd.

2. Žene na tržištu rada - program darovnica

Program darovnica „Žene na tržištu rada“ usmjeren je kreiranju mjera za zapošljavanje prilagođenih potrebama osjetljivih skupina žena (npr. žene starije od 40 godina, neaktivne žene, dugotrajno nezaposlene žene, Romkinje i žene iz ruralnih područja). Ciljevi projekata u sklopu programa darovnica su pružanje više programa obrazovanja, edukacija i praktikuma prilagođenih potrebama i okolnostima u kojima se nalaze žene u nepovoljnom položaju (posebno one s malo ili nedovoljno vještina) pri svom povratku na tržište rada, zatim razvoj i provedba novih međuinstitucionalnih modela i međusektorskih poslovnih rješenja za rad sa skupinama žena u nepovoljnom položaju te pružanje intenzivne i individualne usluge posredovanja i usluge usmjeravanja/savjetovanja pri zapošljavanju, traženju posla, razvijanju poslovnih vještina, kao i za treninge i programe obrazovanja. U okviru programa darovnica potpisano je 18 ugovora. Od ukupnog broja, u pet projekata područni uredi su bili nositelji projekata (PU Čakovec, PU Osijek, PU Rijeka, PU Vukovar i PU Zagreb) a na 11 projekata područni uredi su bili projektni partneri (PU Dubrovnik, PU Varaždin, PU Požega, PU Slavonski Brod, PU Zagreb, PU Vinkovci, PU Karlovac, PU Sisak, PU Split, PU Osijek (ispostava Beli Manastir). Provedba projekata u okviru programa darovnica završila je u studenom 2011. godine.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.