Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Strategija

poslovanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 2022.-2025.

S ciljem unapređenja usluga koje pruža korisnicima, HZZ kontinuirano revidira kako kratkoročne tako i dugoročne poslovne ciljeve i priprema strategiju poslovanja. U procesu revidiranja ciljeva analizira se stanje na tržištu rada, stanje unutar organizacije te vanjsko okruženje.

Rezultati analize

Snage

Rad s ranjivim skupinama

Dostupnost na teritorijalnoj mikrorazini

Sposobnost organizacije za brzu reakciju

Širok spektar besplatnih usluga i osigurana financijska sredstva

Slabosti

Nedostatak u upravljanju ljudskim resursima

Nedovoljno informiranje javnosti

Nedostatno poznavanje profila i potreba korisnika

Prilike

Rast gospodarstva

EU financiranje

Jačanje samozapošljavanja

Migrantska radna snaga

Iskorištavanje povećane potražnje za radnom snagom

Prijetnje

Poremećaji nastali uslijed pandemija i rata

Nerealna očekivanja korisnika

Loša demografska slika

Manjak strukovnih zanimanja itd.

Ključne sile koje mijenjaju tržište rada

DEMOGRAFSKI TRENDOVI

Starenje populacije i nedostatak radne snage

KLIMATSKE PROMJENE

Ambiciozni planovi spašavanja klime

SMANJENA MOGUĆNOST POSREDOVANJA

Neusklađenost vještina i potreba tržišta

IV. INDUSTRIJSKA REVOLUCIJA

Tehnološke inovacije i izazovi koje one donose

POVEĆANE MIGRACIJE, HETEROGENIJA DRUŠTVA I PROMJENE U KULTURI

Transformacija tržišta rada

FOKUS NA ŠIROKO USVAJANJE PRENOSIVIH VJEŠTINA

Vještina komunikacije, otpornosti i samomotivacije, upravljanja digitalnim identitetom, rješavanja problema, poduzetništva

UBRZANI RAST VAŽNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Cjelovito učenje

SEKTORSKE PROMJENE

Strelovit razvoj IT-ja

PROMJENE U TRENDOVIMA GLOBALIZACIJE

Pandemija, rat i njihov utjecaj na globalni lanac opskrbe

Misija Zavoda

Misija Zavoda je razvijati potencijale tržišta rada i biti partner u karijerama, osiguranju potrebne radne snage i prava za vrijeme nezaposlenosti, s ciljem postizanja pune zaposlenosti.

Vizija Zavoda

Hrvatski zavod za zapošljavanje želi biti vodeći dionik u razvoju hrvatskog tržišta rada, posebice u području posredovanja pri zapošljavanju kako bi se postigla bolja usklađenost ponude i potražnje u cilju ostvarivanja pune zaposlenosti.

Vrijednosti Zavoda

HZZ stremi ka tome da bude otvoren, dostupan, stručan i usmjeren korisnicima, da gradi povjerenje korisnika i pritom posebno pazi na socijalnu uključivost i osjetljivost.

Strategija poslovanja Zavoda temelji se na sljedećim strateškim odrednicama:

Korisnički ciljevi

 • pristupačnije online obrazovanje
 • bolja suradnja s mikro, malim i srednjim poduzetnicima
 • veća razina personalizacije i usluga za mlade i najugroženije
 • povećanje vidljivosti i učinka usluga Zavoda

Realizacija razvojnih ciljeva

 • dodatni razvoj kompetencija savjetnika i rukovoditelja
 • digitalizacija poslovanja
 • razvoj kompetencija za produkciju i komunikaciju digitalnih sadržaja

Realizacija razvojnih ciljeva

 • izrada tematskih portala za razvoj tržišta
 • jačanje procesa strateškog upravljanja Zavodom
 • unapređenje kapilarnog rada mreže CISOK centara
 • podizanje sinergije s partnerima te ubrzanje digitalne transformacije (projekt VeleBIT kojem je svrha pripremiti Zavod za sudjelovanje na tržištu rada koje oblikuje Četvrta industrijska revolucija)

Realizacija razvojnih ciljeva

 • aktivno i odgovorno upravljanje imovinom Zavoda
 • osiguravanje učinkovitog financiranja iz sredstava RH i EU fondova.

Investirajući u razvoj Zavoda i zaposlenosti podižemo kompetencije, uvodimo digitalne tehnologije te uspostavljamo digitalne i integrirane procese kako bi se korisnicima pružile kvalitetne usluge u skladu s pravilnicima i regulativama.