Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Državljani trećih zemalja u statusu međunarodne zaštite

Prema Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti („Narodne novine“ 70/15, 127/17) smatra se da je:

  • tražitelj međunarodne zaštite - državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva koja izrazi namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu do izvršnosti odluke o zahtjevu. Iznimno, tražitelj može biti i državljanin države članice Europske unije kada je to propisano odredbama Protokola 24. Ugovora iz Lisabona
  • azilant – izbjeglica u smislu Ženevske konvencije koji ispunjava uvjete za priznavanje azila
  • stranac pod supsidijarnom zaštitom – stranac kojem je priznata zaštita, u slučaju kada ne ispunjava uvjete za azil, a za kojeg postoje opravdani razlozi da bi povratkom u zemlju podrijetla bio suočen sa stvarnim rizikom trpljenja ozbiljne nepravde
  • stranac pod privremenom zaštitom - stranac kojem je odobrena privremena zaštita u slučaju kada stranci u velikom broju dolaze u Republiku Hrvatsku iz zemlje u kojoj je zbog rata ili njemu sličnog stanja, općeg nasilja ili unutarnjih sukoba došlo do kršenja ljudskih prava.

Više o oblicima, načinu podnošenja te pravima i obvezama tražitelja međunarodne zaštite na poveznici Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske - Međunarodna zaštita (gov.hr).