Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Profesionalna selekcija za poslodavce

Profesionalna selekcija

Profesionalnoj selekciji prethodi postupak predselekcije, odnosno odabira manjeg broja kandidata iz skupine prijavljenih kandidata koji udovoljavaju formalnim kriterijima natječaja te drugim relevantnim kriterijima za obavljanje pojedinog posla. U suradnji sa savjetnikom za zapošljavanje, a po potrebi i savjetnikom za profesionalno savjetovanje i selekciju, poslodavac definira kriterije za predselekciju.

Profesionalna selekcija je postupak stručnog odabira kandidata za određeno radno mjesto ili posao u kojem se odabiru oni kandidati koji najbolje udovoljavaju utvrđenim zahtjevima pojedinog radnog mjesta ili posla.

Odabir kandidata se temelji na psihologijskom ispitivanju sposobnosti, osobina ličnosti, interesa, vrijednosti i motivacije za pojedino radno mjesto, a prema potrebi može obuhvaćati i ispitivanje specifičnih znanja potrebnih za obavljanje pojedinog posla i zdravstvenog stanja kandidata.

Selekciju kandidata provode psiholozi, a ukoliko je potrebno utvrditi zdravstveno stanje kandidata u postupak selekcije se uključuje i liječnik specijalist medicine rada. Rezultat profesionalne selekcije je preporuka kandidata koji najbolje odgovaraju postavljenim zahtjevima posla.

Na temelju popunjene prijave potrebe za radnikom i razgovora s poslodavcem, savjetnik za profesionalno savjetovanje i selekciju utvrđuje potrebne kompetencije radnika, zahtjeve radnog mjesta te dogovara broj kandidata koji će biti upućeni u postupak profesionalne selekcije, a nakon izvršene selekcije i na razgovor s poslodavcem.

Kada je osobito korisno tražiti usluge profesionalne selekcije?

  • pri zapošljavanju kandidata na poslovima povećane složenosti i odgovornosti
  • pri zapošljavanju na radnim mjestima na kojima bi neadekvatni zaposlenici svojim pogreškama u radu mogli prouzročiti veće materijalne i/ili ljudske gubitke
  • kod relativno velikih troškova uvođenja u posao novih radnika
  • kada obrazovne kvalifikacije kandidata nisu sukladne potrebama pojedinog radnog mjesta
  • kada prethodno radno mjesto nije jamstvo postojanja specifičnih sposobnosti i vještina potrebnih za uspjeh kandidata na pojedinom radnom mjestu