Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Dozvole za boravak i rad za državljane trećih zemalja i test tržišta rada

Umjesto kvotnog sustava uveden je test tržišta rada. Poslodavac koji želi zaposliti stranog radnika, prije nego zatraži dozvolu za boravak i rad mora provjeriti ima li mogućnost zaposliti radnika s tržišta rada RH.

Kako mogu podnijeti zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranog radnika?

Ako se radi o novom zapošljavanju, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje radne dozvole potrebno je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti provođenje testa tržišta rada. Ako se utvrdi da u evidenciji nema nezaposlenih osoba traženog profila, Zavod će vas o tom obavijestiti i uputiti na podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljana treće zemlje u roku od 90 dana od zaprimanja obavijesti. Zahtjevi se podnose online.

Kada se radi o zapošljavanju u zanimanjima s LISTE UPRAVNOG VIJEĆA HZZ-a nije potrebno provesti TTR, već se odmah ide u podnošenje zahtjeva za radnu dozvolu online.

IZNIMKE: u sljedećim slučajevima zahtjevi se podnose nadležnim policijskim upravama/postajama:

  • produljenje dozvole za boravak i rad: isti poslodavac i isti državljanin treće zemlje
  • zapošljavanje sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine
  • kategorije iz članka 110. Zakona o strancima (npr. ključno osoblje u trgovačkim društvima, samozapošljavanje u trgovačkom društvu/obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51%, EU plava karta, osobe premještene unutar društva, pružatelji usluga, volonteri, pripravnici, posade plovila itd.)

Takvi zahtjevi se podnose u PU/PP, prema sljedećoj Uputi za poslodavce.

Mogu li umjesto ugovora o radu dostaviti predugovor ili pismo namjere?

Važeći Zakon o strancima zahtijeva dostavu ugovora o radu, ne mogu se u obzir uzeti drugi dokumenti. Ugovor o radu mora biti obostrano potpisan, s očekivanim datumom početka rada, uz klauzulu da stvarni početak ovisi o ishođenju dozvole za boravak i rad, vize odnosno prijavi privremenog boravka u RH. Važno je da naziv radnog mjesta, zanimanje i opis poslova u ugovoru odgovaraju nazivu radnog mjesta, zanimanju i opisu poslova iz zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad i zanimanju iz TTR-a, odnosno zanimanja s LISTE UPRAVNOG VIJEĆA HZZ-a za zahtjev bez TTR-a. Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca za kojeg mu je izdana dozvola za boravak i rad i s kojim je zasnovao radni odnos. Informacije o elementima ugovora o radu dostupne su ovdje. Kod određivanja plaće radnika potrebno je voditi se važećim zakonskim i podzakonskim aktima te kolektivnim ugovorima.

Zakon kaže da u djelatnostima poljoprivrede i šumarstva te turizmu i ugostiteljstvu do 90 dana mogu dobiti dozvolu za stranog radnika bez testa tržišta rad i bez mišljenja HZZ-a. Da li je to moguće napraviti više puta tijekom godine, u sezoni npr. od 1.4. do 30.6. za jednog radnika i od 1.7. do 30.9. za drugog radnika. I mogu li za istu osobu produžiti novih 90 dana?

Ovaj tip dozvole možete koristiti za više radnika tijekom sezone, no za pojedinog radnika ovaj tip radne dozvole može se odobriti samo do maksimalno 90 dana (ne može se dobiti na dodatnih 90 dana bez TTR-a i bez mišljenja).

Što se smatra Dokazom o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljana trećih zemalja?

Kod zahtjeva za radnu dozvolu nakon TTR-a, ovisno o uvjetima traženima u TTR-u, dostavlja se prijevod svjedodžbe, diplome, uvjerenja o osposobljenosti ili potvrda o radnom iskustvu (npr. preporuke bivšeg poslodavca, izvodi iz službenih evidencija ili drugi dokaz), prevedeno na hrvatski jezik ako izvornik nije na hrvatskom srodnom jeziku i na latiničnom pismu ili na engleskom. Iznimno se kao dokaz o radnom iskustvu može priznati Izjava poslodavca (u slobodnoj formi) o osposobljenosti radnika za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, ako se ne radi o reguliranoj profesiji i ako u TTR-u nije bila tražena obrazovna kvalifikacija. Ključno je da uvjeti koje ispunjava strani radnik budu u skladu s traženim uvjetima iz TTR-a. Primjerice, ako se u TTR-u traži kuhar sa kvalifikacijom kuhara stečenom srednjoškolskim obrazovanjem, za stranog radnika potrebno je dostaviti potvrdu o kvalifikaciji, no ako u TTR-u nije navedeno da je potrebna obrazovna kvalifikacija za kuhara, tada niti strani radnik ne mora imati obrazovnu kvalifikaciju, već osposobljenost stečenu kroz iskustvo ili na drugi način.

Kada se radi o reguliranoj profesiji, neovisno o tipu zahtjeva (uz TTR ili bez TTR-a), nužno je dostaviti dokaze o tome da je kvalifikacija priznata u RH, jer je to uvjet za obavljanje poslova regulirane profesije. Iznimka su regulirane profesije iz područja vezanih obrta, s obzirom da se stranci zapošljavaju kod poslodavca, a ne dolaze otvoriti vlastiti obrt.

Na što se odnosi Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih od 10. svibnja 2011.?

Pročitajte ovdje.