Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

O usluzi

Opširnije o novom sustavu zapošljavanja stranaca

Zakon o strancima (NN 133/20, 114/22 i 151/22) stupio je na snagu 01. siječnja 2021. godine i regulira uvjete ulaska, boravka i rada državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

1. Dozvole za boravak i rad na temelju testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Zakonom je propisan novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja, budući da Vlada Republike Hrvatske više ne utvrđuje godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, već se poslodavci moraju za pronalaženje radne snage prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji će provoditi test tržišta rada (pronalazak radne snage na domaćem tržištu rada). Prije zapošljavanja državljana trećih zemalja poslodavci su dužni zatražiti provedbu testa tržišta rada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sukladno članku 98. Zakona o strancima.

IZNIMKE: test tržišta rada neće se tražiti u slučaju produljenja dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, u slučaju deficitarnih zanimanja (lista Upravnog vijeća HZZ), zapošljavanja državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine i u slučaju dozvola za boravak i rad koje se izdaju sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.).

Ako utvrdi da u evidenciji nezaposlenih nema osoba s odgovarajućim kvalifikacijama, znanjima, vještinama i/ili iskustvom, Hrvatski zavod za zapošljavanje će poslodavcu dostaviti obavijest o rezultatu tržišta rada koja upućuje na mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljane trećih zemalja, a poslodavac može u roku od 90 dana od zaprimanja te obavijesti, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za određenog državljanina treće zemlje (sukladno prethodno navedenim poveznicama).

Ministarstvo unutarnjih poslova putem policijske uprave odnosno policijske postaje će po službenoj dužnosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti elektroničkim putem mišljenje za izdavanjem dozvole za boravak i rad za konkretnog državljanina treće zemlje kod hrvatskog poslodavca.

IZNIMKA: mišljenje HZZ-a neće se tražiti u slučaju produženja dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, ako se radi o sezonskom zapošljavaju državljana trećih zemalja u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine i u slučaju dozvola za boravak i rad koje se izdaju sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.).

Uvjete koje mora ispunjavati poslodavac za izdavanjem pozitivnog mišljenja provjeravat će Hrvatski zavod za zapošljavanje, a uvjete za boravak državljanina treće zemlje Ministarstvo unutarnjih poslova, putem nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje.

2. Dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Člankom 97. st. 5. i člankom 110. Zakona o strancima propisano je u kojim slučajevima Ministarstvo putem policijske uprave odnosno policijske postaje može samostalno izdavati dozvole za boravak i rad odnosno kada NIJE potrebno provođenje testa tržišta rada i nije potrebno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjevi za izdavanjem dozvole boravak i rad za koje nije potrebno provesti test tržišta rada niti pribaviti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnose se na:

  • produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje,
  • sezonsko zapošljavanje državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine,
  • dozvole za boravak i rad sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.)

Za gore navedene kategorije dozvola, zahtjev za izdavanjem dozvole za boravak i rad mogu podnijeti državljanin treće zemlje ili poslodavac, neposredno ili e-mailom u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema:

  • mjestu namjeravanog boravka
  • rada državljanina treće zemlje ili
  • sjedištu poslodavca.

O zahtjevu odlučuje policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka državljanina treće zemlje. Kontakti su dostupni ovdje.

Produljenje dozvole za boravak i rad

Zahtjev se podnosi najkasnije 30 dana prije isteka važenja dozvole za boravak i rad.

Ako se traži produljenje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, zahtjev se podnosi u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje, koja i odlučuje o produljenju.

O zahtjevu za produljenje dozvole za boravak i rad policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je odlučiti prije isteka roka važeće dozvole za boravak i rad.

Napomena: Zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad podnosi se najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja navedene dozvole, a o zahtjevu se odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Sezonski rad ne može trajati duže od 6 mjeseci unutar godine.

Ako strani radnik kojem je izdana dozvola za boravak i rad želi promijeniti poslodavca, novi poslodavac podnosi novi zahtjev za dozvolu za boravak i rad, prema gore navedenim uputama.