Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Programi

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI)

Program za zapošljavanje i socijalne inovacije financijski je instrument za promicanje visoke razine kvalitetnog i održivog zapošljavanja na razini EU-a, jamčenje primjerene i dostojne socijalne zaštite, borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva te poboljšanje radnih uvjeta.

Struktura i financiranje

Europska Komisija izravno upravlja Programom za zapošljavanje i socijalne inovacije. Njime su objedinjena tri programa EU-a kojima se od 2007. do 2013. upravljalo odvojeno: PROGRESS, EURES i mikrofinancijski instrument Progress.

Od siječnja 2014. ti programi tvore tri osi Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije. Njima se podupire:

 • modernizacija politike zapošljavanja i socijalne politike s pomoću osi PROGRESS,
 • radna mobilnost s pomoću osi EURES,
 • pristup mikrofinanciranju i socijalno poduzetništvo s pomoću osi Mikrofinanciranje i socijalno poduzetništvo.

Ukupan proračun za razdoblje od 2014. do 2020. bio je 919.469.000,00 eura u cijenama iz 2013.

Ciljevi:

 • Povećanje odgovornosti u pogledu ciljeva EU-a te koordinacija djelovanja na razini EU-a i na nacionalnoj razini u područjima zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti.
 • Podupiranje razvoja primjerenih sustava socijalne zaštite i politika tržišta rada.
 • Moderniziranje zakonodavstva EU-a i osiguravanje njegove učinkovite primjene.
 • Promicanje geografske mobilnosti i povećanje mogućnosti zapošljavanja razvijanjem otvorenog tržišta rada.
 • Povećanje raspoloživosti i dostupnosti mikrofinanciranja za ranjive skupine i mikropoduzeća te poboljšanje pristupa financiranju socijalnih poduzeća.

U ostvarivanju tih ciljeva u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije:

 • posvećuje se posebna pozornost ranjivim skupinama, kao što su mladi,
 • promiče se jednakost žena i muškaraca,
 • suzbija se diskriminacija,
 • promiče se visoka razina kvalitetnog i održivog zapošljavanja,
 • jamči se primjerena i dostojna socijalna zaštita,
 • bori se protiv dugoročne nezaposlenosti,
 • bori se protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Aktivnosti:

EURES: 

 • glavne aktivnosti EURES-a na prekograničnoj razini financirat će se putem ovog programa, dok  će se nacionalne aktivnosti EURES  moći financirati putem ESF kako bi pružile podršku mobilnosti radnika i pomogle tvrtkama u  zapošljavanju u inozemstvu
 • modernizirani EURES Portal na razini EU služit će  kao samoposlužni alat za one koji traže  posao kao i za poslodavce.  EURES će pomoći u stvaranju i razvoju novih ciljanih programa mobilnosti, ponajprije omogućiti razvoj Your First EURES Job scheme.

Instrument Mikrofinanciranja i društveno poduzetništvo:

 • proširiti potporu pružateljima mikrokredita pod aktualnim European Progress Microfinance Facility (lansiran 2010)
 • osigurati sredstva za izgradnju kapaciteta institucija za mikrofinanciranje
 • podrška razvoju tržištu socijalnih ulaganja i olakšati pristup financijskim sredstvima za društvena poduzeća.

Program Progress

Za razdoblje 2014-2020, komponenta Progress  nastaviti će svoje dosadašnje aktivnosti (analize, uzajamno učenje i potpore) te će imati određeni proračun za socijalne inovacije i eksperimentiranja u socijalnim politikama. Od ukupno osiguranih sredstava u okviru objedinjenog programa EaSI, oko 550 mil. EUR (61% od ukupnog proračuna), poduprijet će aktivnosti s naglaskom na europsku dimenziju, kao što su usporedive analize, uzajamno učenje i razmjena primjera dobre prakse u području zapošljavanja i socijalne politike. Program PROGRESS pomaže državama članicama u pripremi i provedbi politika reformi koje su potrebne za postizanje ciljeva strategije Europa 2020. Program također pomaže državama članicama u provedbi zakonodavstva EU u području zapošljavanja, socijalne politike i uvjeta rada. U provedbu će se uključivati nacionalne, regionalne i lokalne vlasti, kao i socijalni partneri i organizacije civilnog društva.

Poseban dio proračuna od oko 100 milijuna € bio je osiguran za provjeru novih rješenja u području zapošljavanja i socijalne politike u ključnim područjima kao što su zapošljavanje ili uključivanje mladih. Najuspješnija rješenja moći će se provoditi uz potporu Europskog socijalnog fonda (ESF).

U razdoblju 2021. – 2027. Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) postat će tematsko područje u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+).

Hrvatski zavod za zapošljavanje u ovom je programu sudjelovao kroz partnerski projekt „Mapping the ESCO: Croatia“.

Projekt je sufinancirala Europska Unija. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.