Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Završeni projekti

Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade

Naziv programa: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje

Vrijednost: 111.285.651,60 HRK

EU udio u financiranju: 94.592.803,86 HRK

Trajanje: 01.01.2015. – 30.06.2018., dodatkom ugovoru od 20.09.2017. operacija se produljuje do 21.12.2018., dodatkom ugovoru od 06.12.2018. operacija se produljuje do 30.06.2019. godine

Hrvatski zavod za zapošljavanje kao korisnik sredstava ESF je 05.11.2015. sklopio je Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava za operaciju „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade“. Operacija se provodila u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2019. Potreba za prijavom ove operacije predviđena je u Hrvatskom nacionalnom Planu implementacije Garancije za mlade koji je predstavljao sveobuhvatan plan aktivnosti usmjerenih na mlade do 30 godina starosti. Hrvatski zavod za zapošljavanje pripremio je stoga niz aktivnosti, usluga i intervencija. Ciljane skupine ove operacije su bili: mladi do 25 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci te mladi do 29 godina u evidenciji nezaposlenih dulje od 12 mjeseci. Operacijom pokrilo se 4 intervencije aktivne politike zapošljavanja pod uvjetom za nezaposlene pripadnike navedenih ciljnih skupina.

Projektom su se sufinancirale sljedeće mjere aktivne politike zapošljavanja:

  • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  • Obrazovanje za dugotrajno nezaposlene mlade
  • Potpore za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih mladih
  • Javni radovi za dugotrajno nezaposlene mlade

Provedbom ovih mjera te izravnom intervencijom na tržište rada, olakšao se pristup zapošljavanja navedenih nezaposlenih ciljnih skupina te smanjila se mogućnost njihove socijalne isključenosti i siromaštva.

Opći cilj operacije bio je poduprijeti provedbu aktivne politike zapošljavanja usmjerene dugotrajno nezaposlenim mladim osobama u dobi od 15 do 29 godina. U mjere aktivne politike zapošljavanja je bilo uključeno ukupno 3971 nezaposlenih mladih osoba, uključujući dugotrajno nezaposlene od kojih je 2679 mlađih od 25 godina. Specifični cilj operacije je bio povećati zaposlenost i pospješiti integraciju dugotrajno nezaposlenih mladih osoba na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, te potporama za zapošljavanje. 3971 je mladih osoba koje su sudjelovale u programima osposobljavanja, naukovanja i drugim programima. Za svaku operaciju je bitno da je održiva, što znači da nakon njene provedbe osobe koje su koristile mjere aktivne politike zapošljavanja steknu kvalifikaciju nakon obrazovanja, odnosno da ostanu u zaposlenosti po prestanku sudjelovanja. 1274 je osoba koje su uključene u mjere aktivne politike zapošljavanja koje su dobile posao,stalno obrazovanje, naukovanje ili staž po prestanku sudjelovanja. Po prestanku sudjelovanja 1438 osoba imaju posao koji uključuje i samozapošljavanje dok šest mjeseci nakon sudjelovanja 1977 osoba ima posao koji uključuje i samozapošljavanje. Dodatno o rezultatima provedbe:

CO01 - nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposlene: 3967

CO02 - dugotrajno nezaposleni: 3967

CO06 - mlađi od 25 godina: 2677

CR04 - sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 1438

CR06 - sudionici koji imaju posao, uključujući samozaposlene, šest mjeseci po prestanu sudjelovanja:   1976

SR103 - dugotrajno nezaposleni sudionici koji okončaju intervenciju uz potporu ESF-a: 2739

SR104 - dugotrajno nezaposleni sudionici koji dobiju ponudu za posao, stalno obrazovanje, naukovanje, ili staž po prestanku sudjelovanja: 1274

SR105 - dugotrajno nezaposleni sudionici koji se obrazuju, osposobljavaju, stječu kvalifikaciju ili imaju posao, uključujući samozaposlene, po prestanku sudjelovanja: 1465

SO110 - mladi koji su sudjelovali u programima osposobljavanja , naukovanja i drugim programima: 1972

SO111 - mladi u dobi od 25 do 29 godina (ESF): 1290

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: EUProjekti@hzz.hr

Poveznice na relevantne internet stranice: 
www.hzz.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Ovaj sadržaj je isključiva odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.