Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Prijava stranih državljanina u evidenciju nezaposlenih HZZ-a

Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može boraviti na:

  1. kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)
  2. privremenom boravku (do godine dana)
  3. dugotrajnom boravištu (neograničeno)
  4. stalnom boravku(neograničeno)

Zavodu se može prijaviti državljanin treće zemlje koji može raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad sukladno posebnim propisima, a koji ispunjava zakonske uvjete za upis u evidenciju koji vrijede za hrvatske državljane (Prijava u evidenciju nezaposlenih)

Građanin treće zemlje koji boravi u Republici Hrvatskoj temeljem dozvole za boravak i rad, a kojem je radni odnos u Republici Hrvatskoj prestao bez njegove krivnje ili pristanka, nezaposlen je i ima odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, može se prijaviti u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti HZZ-Obrazac-Novcana-naknada_2021_1709.docx

Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  1. Ispunjenu prijavnicu u evidenciju nezaposlenih
  2. Ispunjeni obrazac zahtjeva za novčanu naknadu
  3. Dokaz o razlogu prestanka radnog odnosa (potvrđen potpisom i pečatom poslodavca) ili samostalne djelatnosti (npr. potvrda Financijske agencije iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje o evidentiranim neizvršenim osnovama za plaćanje u razdoblju duljem od 60 dana, izjava o vrijednosti imovine koja ne pokriva postojeće obveze, izvadak iz poslovnih knjiga, pravomoćno rješenje nadležnog suda o zaključenju stečajnog postupka). Tiskanica M-2P se ne smatra pravovaljanim dokazom o razlogu prestanka radnog odnosa
  4. Dokaz o prosjeku bruto plaće ostvarene u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa (npr. potvrda poslodavca, platne liste ovjerene od strane poslodavca) ili samostalne djelatnosti (npr. potvrda Porezne uprave)
  5. Presliku kartice tekućeg računa

Prijaviti se može uredu prema mjestu odobrenoga privremenog boravka (Područni službe i uredi HZZ-a). Po iskorištenosti novčane naknade, odnosno po isteku privremenog boravka osoba se prestaje voditi u evidenciji Zavoda.

Kontakti područnih službi i ureda HZZ-a

Zakon o tržištu rada (NN 118/18, 32/20, 18/22)

Zakonodavni i institucionalni okvir te glavni dionici sustava integracije migranata u Hrvatskoj