Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Evidencija nezaposlenih

Kako i gdje se prijaviti?

Nezaposlene osobe i ostali tražitelji zaposlenja prijavljuje se u evidenciju Zavoda prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Prilikom prijave određuju se termini individualnog savjetovanja.

Kada se prijaviti na HZZ?

Možete se prijaviti kada se odlučite za aktivno i sustavno traženje posla. Ukoliko dolazite iz radnog odnosa, ističemo da je zahtjev za novčanu naknadu potrebno podnijeti u zakonom propisanom roku.

Od naših usluga nudimo Vam:

 • informacije o slobodnim radnim mjestima
 • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje
 • informacije o stanju na tržištu rada - struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja
 • radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada (kako napisati životopis i zamolbu, kako se predstaviti poslodavcu, metode samoprocjene, tehnike aktivnog traženja posla)
 • pravne savjete
 • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja, utvrđivanje preostale radne sposobnosti

Tko se može prijaviti na HZZ kao nezaposlena osoba?

One osobe koje:

 • ne ostvaruju mjesečni primitak od pružanja usluga prema posebnim propisima ili mjesečni primitak, odnosno drugi dohodak prema propisima o porezu na dohodak s obzirom na podatak o uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja dobivenim od Središnjeg registra osiguranika, a koji je veći od prosječne isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini
 • nemaju registrirano trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu, odnosno nemaju više od 25% udjela u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi
 • nisu član zadruge ili upravitelj zadruge
 • nisu predsjednik, član uprave ili izvršni direktor trgovačkog društva ili likvidator
 • nemaju registrirani obrt, slobodno zanimanje ili djelatnost poljoprivrede i šumarstva
 • ne obavljaju domaću radinost ili sporedno zanimanje prema posebnom propisu
 • nisu osigurani kao poljoprivrednik po propisima o mirovinskom osiguranju
 • nisu zaposleni prema posebnim propisima
 • nisu korisnici mirovine, osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad odnosno korisnika
 • mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje
 • ne ispunjavaju uvjete za starosnu mirovinu
 • nisu osigurani na produženo mirovinsko osiguranje na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove
 • nije uključena u program socijalnog uključivanja na temelju nalaza i mišljenja centra za profesionalnu rehabilitaciju o privremenoj nezapošljivosti
 • nisu redoviti učenik ili student

Kako kontaktirati savjetnika za zapošljavanje odnosno HZZ?

Nezaposlena osoba svog savjetnika/cu za zapošljavanje može kontaktirati:

 • osobno – u uredovno vrijeme dogovoreno sa savjetnikom/com
 • telefonom – broj telefona naveden je na Prijavnici te u Profesionalnom planu traženja posla
 • e-mailom – e-mail je naveden na Prijavnici te u Profesionalnom planu traženja posla
 • chatom
 • online upitom

Napomena: Prilikom kontaktiranja nezaposlene osobe savjetnik/ca može koristiti i SMS poruke – Broj SMS-a je 88023 (ukoliko je nezaposlena osoba dala suglasnost), no na njih nije moguće odgovarati, odnosno sustav odgovor ne prepoznaje te ga ne prosljeđuje savjetniku/ci.

Ukoliko imate određeni upit, prijedlog i slično možete ga uputiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na jedan od sljedećih načina:

Potrebni dokumenti

Sve informacije o načinu prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje možete pronaći na Prijava u evidenciju nezaposlenih – HZZ.