Novčana naknada može se isplatiti u jednokratnom iznosu nezaposlenoj osobi za slijedeće slučajeve:

  1. registraciju obrta odnosno samostalne djelatnosti
  2. zapošljavanje u postojećem trgovačkom društvu u kojem nema više od 25% udjela
  3. osnivanje trgovačkog društva i zapošljavanje u njemu bez obzira na udjele.

Novčane naknade u jednokratnom iznosu neće se isplatiti u ostalim slučajevima u kojim nezaposlena osoba može steći trgovačko društvo ili obrt poput npr. preuzimanjem ili darovanjem

Zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu podnosi se u pisanom obliku nadležnoj regionalnoj odnosno područnoj ustrojstvenoj jedinici Zavoda prije registracije obrta/osnivanja trgovačkog društva/zapošljavanja u postojećem trgovačkom društvu u kojem se nema više od 25% udjela

Novčana naknada u jednokratnom iznosu isplaćuje se isključivo na žiro račun obrta, samostalne djelatnosti ili trgovačkog društva.

Osoba kojoj je isplaćena novčana naknada u jednokratnom iznosu prestaje se voditi u evidenciji Zavoda kao nezaposlena osoba i ne može se ponovno prijaviti Zavodu prije proteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu novčane naknade.