Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Radne dozvole za zapošljavanje stranaca

Radne dozvole za zapošljavanje stranaca i test tržišta rada

Kako mogu podnijeti zahtjev za izdavanje radne dozvole za stranog radnika?

Ako se radi o novom zapošljavanju, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje radne dozvole potrebno je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti provođenje testa tržišta rada. Ako se utvrdi da u evidenciji nema nezaposlenih osoba traženog profila, Zavod će vas o tom obavijestiti i uputiti na podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljana treće zemlje u roku od 90 dana od zaprimanja obavijesti. Zahtjevi se podnose online.

Kada se radi o zapošljavanju u zanimanjima s LISTE UPRAVNOG VIJEĆA HZZ-a nije potrebno provesti TTR, već se odmah ide u podnošenje zahtjeva za radnu dozvolu online.

IZNIMKE: u sljedećim slučajevima zahtjevi se podnose nadležnim policijskim upravama/postajama:

  • produljenje dozvole za boravak i rad: isti poslodavac i isti državljanin treće zemlje
  • zapošljavanje sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine
  • kategorije iz članka 110. Zakona o strancima (npr. ključno osoblje u trgovačkim društvima, samozapošljavanje u trgovačkom društvu/obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51%, EU plava karta, osobe premještene unutar društva, pružatelji usluga, volonteri, pripravnici, posade plovila itd.)

Takvi zahtjevi se podnose u PU/PP, prema sljedećoj Uputi za poslodavce.

Zakon kaže da u djelatnostima poljoprivrede i šumarstva te turizmu i ugostiteljstvu do 90 dana mogu dobiti dozvolu za stranog radnika bez testa tržišta rad i bez mišljenja HZZ-a. Da li je to moguće napraviti više puta tijekom godine, u sezoni npr. od 1.4. do 30.6. za jednog radnika i od 1.7. do 30.9. za drugog radnika. I mogu li za istu osobu produžiti novih 90 dana?

Ovaj tip dozvole možete koristiti za više radnika tijekom sezone, no za pojedinog radnika ovaj tip radne dozvole može se odobriti samo do maksimalno 90 dana (ne može se dobiti na dodatnih 90 dana bez TTR-a i bez mišljenja).

Mogu li umjesto ugovora o radu dostaviti predugovor ili pismo namjere?

Važeći Zakon o strancima zahtijeva dostavu ugovora o radu, ne mogu se u obzir uzeti drugi dokumenti. Ugovor o radu mora biti obostrano potpisan, s očekivanim datumom početka rada, uz klauzulu da stvarni početak ovisi o ishođenju dozvole za boravak i rad, vize odnosno prijavi privremenog boravka u RH. Važno je da naziv radnog mjesta, zanimanje i opis poslova u ugovoru odgovaraju nazivu radnog mjesta, zanimanju i opisu poslova iz zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad i zanimanju iz TTR-a, odnosno zanimanja s LISTE UPRAVNOG VIJEĆA HZZ-a za zahtjev bez TTR-a. Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca za kojeg mu je izdana dozvola za boravak i rad i s kojim je zasnovao radni odnos. Informacije o elementima ugovora o radu dostupne su ovdje. Kod određivanja plaće radnika potrebno je voditi se važećim zakonskim i podzakonskim aktima te kolektivnim ugovorima.

Što se smatra Dokazom o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji i osposobljenosti državljana trećih zemalja?

Kod zahtjeva za radnu dozvolu nakon TTR-a, ovisno o uvjetima traženima u TTR-u, dostavlja se prijevod svjedodžbe, diplome, uvjerenja o osposobljenosti ili potvrda o radnom iskustvu (npr. preporuke bivšeg poslodavca, izvodi iz službenih evidencija ili drugi dokaz), prevedeno na hrvatski jezik ako izvornik nije na hrvatskom srodnom jeziku i na latiničnom pismu ili na engleskom. Iznimno se kao dokaz o radnom iskustvu može priznati Izjava poslodavca (u slobodnoj formi) o osposobljenosti radnika za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta, ako se ne radi o reguliranoj profesiji i ako u TTR-u nije bila tražena obrazovna kvalifikacija. Ključno je da uvjeti koje ispunjava strani radnik budu u skladu s traženim uvjetima iz TTR-a. Primjerice, ako se u TTR-u traži kuhar sa kvalifikacijom kuhara stečenom srednjoškolskim obrazovanjem, za stranog radnika potrebno je dostaviti potvrdu o kvalifikaciji, no ako u TTR-u nije navedeno da je potrebna obrazovna kvalifikacija za kuhara, tada niti strani radnik ne mora imati obrazovnu kvalifikaciju, već osposobljenost stečenu kroz iskustvo ili na drugi način.

Kada se radi o reguliranoj profesiji, neovisno o tipu zahtjeva (uz TTR ili bez TTR-a), nužno je dostaviti dokaze o tome da je kvalifikacija priznata u RH, jer je to uvjet za obavljanje poslova regulirane profesije. Iznimka su regulirane profesije iz područja vezanih obrta, s obzirom da se stranci zapošljavaju kod poslodavca, a ne dolaze otvoriti vlastiti obrt.

Koji točno dokument iz Porezne uprava treba dostaviti i s kojim datumom?

Traženi dokument Zavod pribavlja službenim putem. Pri donošenju mišljenja Zavod provjerava postoji li dug po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja.

Kako pribaviti Uvjerenje o nekažnjavanju za radnike?

Dokaz o nekažnjavanju (internacionalno poznat kao criminal record) uobičajeno je traženi dokument kod zapošljavanja stranih radnika u svijetu, a često i dio obvezne dokumentacije koju poslodavaci traže prije konačne ponude za zapošljavanje. Ako nadležna institucija u državi prebivališta radnika ili onoj u kojoj radnik boravi duže od godinu dana nije izdala dokument u internacionalnom obliku, na engleskom jeziku, ili ako matični jezik nije hrvatskom srodan I na latiničnom pismu, dokaz je potrebno prevesti na hrvatski kod sudskog tumača ili drugog ovlaštenog tijela. Informacije o nadovjeri izvornih dokumenata dostupne su ovdje. Za dodatna pojašnjenja obratite se Ministarstvu unutarnjih poslova koje utvrđuje jesu li ispunjeni uvjeti za privremeni boravak stranaca.

Kako pribaviti Potvrdu da nisam pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja?

Navedeno Ministarstvo pravosuđa i uprave izdaje na zahtjev nadležnih tijela, pa će Zavod potvrdu pribaviti službenim putem.

Za podnošenje zahtjeva aplikacija me traži prijavu putem HZZ korisničkog računa za poslodavce. Što je to?

Kako biste koristili e-usluge Test tržišta rada ili Radne dozvole za strance, potrebno je jednokratno kreirati HZZ-ov korisnički račun za poslodavce. HZZ korisnički račun za poslodavce imate ako ste koristili uslugu Burze rada kao poslodavac (predavali oglas za zapošljavanje radnika).

Ako niste kao poslodavac koristili uslugu Burza rada, ovdje izradite HZZ korisnički račun za poslodavce te se nakon toga s tim korisničkim računom prijavite u aplikaciju Radne dozvole za strance.

Ako niste koristili HZZ uslugu Burzu rada, kako kreirate HZZ-ov korisnički račun za poslodavce?

Slijedite ove upute:

  • pokrenite izradu korisničkog račun ovdje.
  • Na osnovu OIB-a (ili MB-a) u javim registrima pravnih subjekata pronaći ćemo osnovne podatke za izradu HZZ korisničkog računa. Ispunite preostala polja
  • kliknite gumb Registriraj se za izvršenje registracije

NAPOMENA: Pričekajte do 24 sata aktivaciju korisničkog račun, zbog provjera koje smo dužni napraviti prije nego napravimo vaš HZZ korisnički račun.

Detaljnije upute pročitajte ovdje.