Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

CES OFC

URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE (CES OFC) pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje osnovan je Odlukom Upravnog vijeća u srpnju 2007. godine kao provedbeno tijelo u IV. komponenti IPA programa "Razvoj ljudskih potencijala". 

Nakon 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska, kao punopravna zemlja članica, ima pristup Europskom socijalnom fondu (ESF) kao glavnom instrumentu Europske unije usmjerenom je na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavu pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja.

U okviru ESF programa, CES OFC je sudjelovao u provedbi Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013." te sudjeluje u provedbi Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020."  kao jedno od Posredničkih tijela razine 2.

Europska komisija je 11. listopada 2022. usvojila Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027., prvi takav program iz paketa Kohezijske politike koji će se financirati iz Europskog socijalnog fonda plus u ukupnoj vrijednosti oko 2,27 milijardi eura.

CES OFC sudjeluje u provedbi Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. kao jedno od Posredničkih tijela razine 2.

Upravljačku strukturu odgovornu za upravljanje i provedbu Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027."čine:

 • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Ministarstvo kulture i medija
 • Ministarstvo turizma i sporta
 • Ministarstvo zdravstva  
 • Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, 
 • Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje  i
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) temeljni je dokument za korištenje sredstava dostupnih Republici Hrvatskoj u okviru instrumenta ”EU Nove generacije”. Instrument ”EU Nove generacije” povijesni je paket Plana oporavka Europske unije, prvi kao takav, osmišljen kako bi se europsko gospodarstvo što prije oporavilo od posljedica uzrokovanih pandemijom COVID-19.  Unutar njega uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost iz kojeg će se državama članicama, kroz vlastite nacionalne planove za oporavak i otpornost omogućiti korištenje bespovratnih sredstava.

Odlukom o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije je imenovan kao provedbeno tijelo u okviru dvije komponente, odnosno tri podkomponente NPOO-a

ULOGA UREDA ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EU HZZ-a (CES OFC), kao Posredničkog tijela razine 2 je ugovaranje i praćenje provedbe ugovora za projekte iz prioritetnih osi Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja, Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Socijalno uključivanje, Zdravstvo, Zapošljavanje mladih, Socijalne inovacije i Materijalna deprivacija Programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.".

Ured za financiranje i ugovaranje projekata EU kao Posredničko tijelo razine 2 u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2021. - 2027. je nacionalno ili javno tijelo koje, između ostalog, upravljaju rizicima na razini operacija, sudjeluju u radu Odbora za praćenje, surađuju s Posredničkim tijelom razine 1 u izradi dokumentacije poziva na dodjelu bespovratnih sredstava, sudjeluju u odabiru operacija, po završetku postupka odabira operacija pripremaju nacrte ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odobravaju korisnikove zahtjeve za nadoknadom sredstava, na temelju njih sastavljaju zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima, provode aktivnosti sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te primjenjuju korektivne mjere itd.

MISIJA Ureda je doprinositi razvoju ljudskih potencijala u Hrvatskoj učinkovito upravljajući fondovima Europske unije s ciljem povećanja zapošljavanja i jačanja socijalne kohezije.

STRUKTURA UREDA je definirana Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu HZZ-a iz ožujka 2022.

Ured se sastoji od:

 • Službe za kontrolu provedbe projekata iz područja tržišta rada i zapošljavanja,
 • Službe za kontrolu provedbe projekata iz područja socijalnog uključivanja,
 • Službe za kontrolu provedbe projekata iz područja zdravstva i zapošljavanja mladih,
 • Službe za kontrolu provedbe projekata iz područja dječjeg siromaštva,
 • Službe za ugovaranje i kontrolu nabava i
 • Službe za administrativne poslove i informiranje