Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Ljudski potencijali

Razvoj ljudskih potencijala službenika zaposlenih u javnoj upravi ključni je element reforme javne uprave koji treba pridonijeti povećanju učinkovitosti i razvoju javne uprave.

HZZ je u procesu transformacije u modernu, visoko profesionaliziranu, učinkovitu i transparentnu instituciju, prilagođenu potrebama društva i građana. U skladu s time provodi digitalnu transformaciju kroz aplikaciju - HR rješenje koje obuhvaća digitalizirane procese za upravljanje i razvoj ljudskih resursa.

U skladu s važećom strategijom poslovanja HZZ-a, revidirani su ciljevi razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima te donesene strateške odrednice pa su tako razvojni ciljevi sljedeći:

  • Razvijati kompetencije rukovoditelja i savjetnika
  • Provesti digitizaciju i digitalizaciju poslovanja
  • Dograditi tehnološke pretpostavke za digitalnu transformaciju
  • Razviti kompetencije za produkciju i komunikaciju digitalnih sadržaja

Uz to, naglasak se stavlja na osnaživanje zaposlenika HZZ-a u vidu stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika. Budući je HZZ korisnički orijentirana institucija takvo ulaganje u zaposlenike ima za cilj korisnicima pružiti kvalitetne usluge u skladu s pravilnicima i regulativama. Osim o korisnicima, HZZ skrbi i za svoje zaposlenike vodeći brigu o njihovim radnopravnim statusima i pravima jer je jedan od naših ciljeva - zadovoljan zaposlenik, a HZZ poželjan poslodavac. Zaposlenici HZZ-a ostvaruju brojna prava i benefite temeljem važećih kolektivnih ugovora. Uz to HZZ kao poslodavac vodi računa i omogućuje svojim zaposlenicima ravnotežu između poslovnih obveza i privatnog života.

Gornji ciljevi uključuju i razvoj strateškog menadžmenta ljudskih potencijala, intenciju intenzivnijeg rada na programima podizanja znanja, vještina i sposobnosti zaposlenika, stručnoga usavršavanja novozaposlenih savjetnika, razvijanja temeljnih vještina poslovnog upravljanja, a za provedbu kojih aktivnosti ustanovljavamo hibridni (online/onsite) Edukacijski centar.