Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Međunarodna suradnja

Aktivnosti međunarodne suradnje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) odnose se u prvom redu na sljedeće aktivnosti: poticanje suradnje s ustanovama i organizacijama iste i slične namjene, održavanje započete suradnje, organizaciju međunarodnih konferencija, radionica, seminara i ostalih skupova međunarodnog karaktera na području Republike Hrvatske. Odsjek međunarodne suradnje pruža podršku svim odjelima Zavoda u vezi s aktivnostima na međunarodnoj razini.

Međunarodna suradnja HZZ-a temelji se na bilateralnim i multilateralnim sporazumima o suradnji sklopljenim između Zavoda i javnih službi za zapošljavanje drugih zemalja. Sa stranim partnerima s kojima Zavod nema potpisane sporazume, suradnja se ostvaruje na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

Suradnja Zavoda sa suradničkim institucijama temelji se i na članstvu u Europskoj mreži javnih službi za zapošljavanje. Hrvatski zavod za zapošljavanje aktivan je član ove Mreže čiji je rad formaliziran Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o pojačanoj suradnji između javnih službi za zapošljavanje. Članovi Mreže su javne službe za zapošljavanje svih 27 država članica EU-a, te Norveška, Island i Europska komisija. Cilj Mreže je u najširem smislu suradnja država članica u područjima u nadležnosti javnih službi za zapošljavanje. Benchlearning je središnja aktivnost Europske mreže javnih službi za zapošljavanje, a njezin je cilj poboljšati uspješnost europskih javnih službi za zapošljavanje u rješavanju izazova na europskom tržištu rada kroz uzajamno učenje i razmjenu primjera dobre prakse. U razdoblju od 23. do 26. ožujka 2021. godine u okviru 3. ciklusa projekta Benchlearning organizirana je virtualna posjeta procjenitelja Europske mreže javnih službi za zapošljavanje Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Prethodno je za vrijeme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU-a Hrvatski zavod za zapošljavanje dana 5. lipnja 2020. godine organizirao Trinaesti sastanak Odbora Europske mreže javnih službi za zapošljavanje. Tijekom predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a gospodin Ante Lončar, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obnašao je funkciju podpredsjednika Odbora Mreže.

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, Zavod je prestao biti promatrač u europskim institucijama nadležnim za tržište rada i zapošljavanje, te je, osim u Europskoj mreži javnih službi za zapošljavanje, preuzeo aktivnu ulogu u sljedećima tijelima: podskupinama Odbora za zapošljavanje (Skupini za pokazatelje i Skupini za analizu politike), Radnoj skupini za EURES, Partnerstvu javnih i privatnih službi za zapošljavanje (PARES), Dijalogu javnih službi za zapošljavanje (eng. PES to PES Dialogue) kao i u drugim formatima razmjene iskustava stručnjaka JSZ-ova.

Hrvatski zavod za zapošljavanje surađuje s partnerima iz zemalja članica Europske unije, susjednih zemalja kao i ostalih zemalja. Ostvarili smo suradnju i kontakte sa sljedećim zemljama: Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Finska, Francuska, Kosovo, Mađarska, Sjeverna Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Rumunjska, Slovenija, Srbija, Švedska, Turkmenistan, Turska, itd. Zavod održava i njeguje dobre međunarodne, odnosno dobrosusjedske odnose sa svim svojim partnerima, a službene sporazume o suradnji do sada je sklopio s javnim službama za zapošljavanje iz sljedećih zemalja:

  • Austrije
  • Bosne i Hercegovine
  • Crne Gore
  • Mađarske
  • Njemačke
  • Ukrajine

Na regionalnoj razini, Hrvatski zavod za zapošljavanje održava multilateralnu suradnju članstvom u Centru javnih službi za zapošljavanje zemalja jugoistočne Europe (CPESSEC), regionalnoj neprofitnoj organizaciji koja okuplja nacionalne javne službe za zapošljavanje ili ministarstva nadležna za politike zapošljavanja i tržište rada u ovom dijelu Europe. Članice CPESSEC-a su Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunjska, Slovenija, Srbija i Turska, a organizacija djeluje po načelu rotirajućeg predsjedništva. U skladu s tim Zavod je 2021. godine preuzeo predsjedanje Centrom te će u drugom dijelu 2021. godine organizirati direktorsku i stručnu konferenciju na odabrane aktualne teme te će objaviti Statistički bilten za zemlje članice CPESSEC-a. Prethodno je Hrvatski zavod za zapošljavanje CPESSEC-om predsjedao 2011. godine kada je također uredno izvršio svoje obveze na međunarodnoj razini.

Na svjetskoj razini, Hrvatski zavod za zapošljavanje održava multilateralnu suradnju članstvom u Svjetskom udruženju javnih službi za zapošljavanje (WAPES). Članice su ovog Udruženja javne službe za zapošljavanje diljem svijeta. Udruženje je osnovano 1988./89. te broji preko 85 članica. Zavod je ovom Udruženju pristupio 1999., a u razdoblju od 2001. do 2018. djelovao je i kao član Upravnog vijeća. U svibnju 2009. Hrvatski zavod za zapošljavanje vrlo je uspješno organizirao Osmi svjetski kongres WAPES-a zajedno s popratnim aktivnostima vezanim za djelovanje Udruženja. U svibnju 2012. na Devetom svjetskom kongresu WAPES-a Hrvatski zavod za zapošljavanje odabran je za supotpredsjednika za WAPES regiju Europa za razdoblje od 2012. do 2015. godine. , dok je u svibnju 2015. godine, na Desetom svjetskom kongresu, ponovno odabran za člana Upravnog vijeća za razdoblje od 2015. do 2018. Na Jedanaestom svjetskom kongresu WAPES-a i Općoj skupštini 2018. godine HZZ je odstupio s mjesta člana Upravnog vijeća, ali je zadržao aktivan interes za aktivnosti Udruženja.