Jednostavna nabava/Bagatelna nabava

?

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave HZZ-a, KLASA: 023-01/17-01/08, URBROJ: 344-75/1-17-1 od 30.06.2017. godine preuzmite ovdje (PDF). Dopune (listopad 2021.) | Druga izmjena Pravilnika (veljača 2022.) | Pročišćen tekst Pravilnika (siječanj 2022.)

Nabava klima uređaja za potrebe HZZ-a, PU Dubrovnik

22.07.2022. | Rok za dostavu ponuda: 1.08.2022. do 10.00 h

Prilog 2 - ponudbeni list
Prilog 1 - troškovnik grupa II.
Prilog 1 - troškovnik grupa I.
Poziv

Nabava ventilokonvektora, fleksibilnih crijeva i zidnih digitalnih termostata za ventilokonvektore

11.07.2022. | Rok za dostavu ponuda: 19.07.2022. do 10.00 h

Prilog 2 - ponudbeni list
Prilog 1 - troškovnik
Poziv

Razvoj on line prijave u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu portala Burza rada

Ev. broj: 344/03-44/22 JN 127

06.07.2022. | Rok za dostavu ponuda: 14.07.2022. do 10.00 h

Izmijenjeni poziv
Poziv

Nabava održavanja i nadogradnje sustava za davanje mišljenja poslodavcima za zapošljavanje stranih radnika“

Ev. broj: 344/03-42/22 JN 126

30.06.2022. | Rok za dostavu ponuda: 7.07.2022. do 10.00 h

Poziv

Nabava usluga liječničkih usluga za nezaposlene osobe i ostale tražitelje zaposlenja – Vukovar

Ev. broj: 1-2022/JN-MR

21.03.2022. | Rok za dostavu ponuda: 7.04.2022. do 10.00 h

Poziv
Troškovnik

Nabava usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike u 2022. g – Bjelovar

Ev. broj: 3344/01-04/22 MN 15

28.01.2022. | Rok za dostavu ponuda: 11.02.2022. do 09.00 h

Poziv
Troškovnik

Nabava usluga liječničkih ordinacija za nezaposlene osobe i učenike u 2022. g – Koprivničko–križevačka županija

Ev. broj: 344/01-04/22 MN15

26.01.2022. | Rok za dostavu ponuda: 9.02.2022. do 09.00 h

Poziv
Troškovnik

Obavijesti o sprečavanju sukoba interesa

?

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA SUKLADNO ZJN 2016

Arhiva jednostavne nabave (po godinama)

?

Arhiva

2021. godina

Arhiva

2020. i 2019. godina

Arhiva

2018. i 2017. godina

Arhiva

2016., 2015. i 2014. godina

Plan javne nabave

?

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Plan nabave Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje i sve njegove promjene objavljene su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

2020. godina

PDF dokument

Preuzmi

2019. godina

PDF dokument

Preuzmi

2017. godina

PDF dokument

Preuzmi

2016. godina

PDF dokument

Preuzmi

Arhiva ugovora

Otvori arhivu

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

?

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) i članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017), Registar ugovora i sve njegove promjene objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Središnji ured

2020. godina
2019. godina

Područni ured Bjelovar

Preuzmi

Područni ured Čakovec

Preuzmi

Područni ured Dubrovnik

Preuzmi

Područni ured Gospić

Preuzmi

Područni ured Karlovac

Preuzmi

Područni ured Krapina

Preuzmi

Područni ured Križevci

Preuzmi

Područni ured Kutina

Preuzmi

Regionalni ured Osijek

Preuzmi

Područni ured Požega

Preuzmi

Područni ured Pula

Preuzmi

Regionalni ured Rijeka

Preuzmi

Područni ured Sisak

Preuzmi

Područni ured Slavonski Brod

Preuzmi

Regionalni ured Split

Preuzmi

Područni ured Šibenik

Preuzmi

Regionalni ured Varaždin

Preuzmi

Područni ured Vinkovci

Preuzmi

Područni ured Virovitica

Preuzmi

Područni ured Vukovar

Preuzmi

Područni ured Zadar

Preuzmi

Područni ured Zagreb

Preuzmi

Savjetovanje s javnošću

?

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Preuzmi

Poziv na savjetovanje s javnošću na nacrt pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Preuzmi

Nacrt pravilnika

Preuzmi

Prethodno savjetovanje (čl. 198. ZJN 2016)

?

2017. godina - PRETHODNO SAVJETOVANJE

(čl. 198. ZJN 2016)

Preuzmi
Dokument još nije objavljen
Dokument još nije objavljen

Oglasi javne nabave - Usluge iz Dodatka II B

?

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu čuvarskih usluga

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih i sanitarnih usluga za nezaposlene osobe koje će biti uključene u mjere obrazovanja

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu liječničkih usluga

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe

Zahtjevi za prikupljanje ponuda - Sistematski pregledi

Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu usluga putničkih agencija

Ostalo

?

Nacrt dokumentacije za nadmetanje - Nabava osobnih vozila putem operativnog leasinga

Preuzmi

Zelena javna nabava - Brošura - 2015 ( Ministarstvo zaštite okoliša i prirode)

Preuzmi

Arhiva